Výzkum Jak a na čem pracujeme? Týmy Poznejte naše lidi Aktuality Co se děje Fotogalerie Udělejte si obrázek Spolupráce Spojte se s námi Kontakty Adresy, emaily, telefony…
Výzkum Výzkum
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Publikace Články publikované během projektu FIT
Patenty a vynálezy Patenty podané během projektu FIT
Týmy Týmy
Farmakologie a imunoterapie PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
Virologie doc.RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Chemie a Toxikologie RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Biotechnologie a imunologie UPOL Prof. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.
Aktuality Aktuality
International Symposium - Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology International Symposium​“Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology”took place on 27.5.2019 at Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic
Fotogalerie Fotogalerie
VÚVeL ústav a laboratoře Prostory pro naše vědce
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Fotky z událostí Konference, semináře, návštěvy...
Nacházíte se zde:

Virologie

doc.RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
  • Strukturální a molekulární virologie
  • Testování antivirotik a vakcín na in vitro/in vivo infekčních modelech


  • Virové choroby skotu
  • Virové choroby prasat
  • Emergentní virové choroby
  • Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb
 
Skupinu virových chorob skotu vede MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D., který se podílel na vypracování a ověření metody ozdravování chovů skotu s využitím markerových vakcín od IBR. Dalším zdravotním programem, který se podařilo díky týmu dr. Kovařčíka realizovat v praxi, je ozdravování skotu od onemocnění BVD (bovinní virová diarea). V současné době je velká část chovů skotu v ČR od této nákazy ozdravena – zatím asi 170 stád (220 tisíc zvířat), což znamená každoroční přínos pro chovatele ve výši 260 mil Kč. Hlavní aktivitou týmu pro další období je zavedení systému tlumení paratuberkulózy v chovech skotu.
 
 
Skupina Molekulární epidemiologie virových nákaz pod vedením RNDr. Jany Prodělalové, Ph.D. řeší otázky infekčních průjmových onemocnění prasat způsobovaných rotaviry, koronaviry a kaliciviry. Dále se zabývá problematikou virových nákaz včely medonosné.
 
 
Skupinu emergentních virových chorob vede doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. Laboratoř se zaměřuje na základní výzkum v oblasti epidemiologie a patogeneze významných virových zoonóz, především klíšťové encefalitidy, hantavirových nákaz a vztekliny, a dále exotických a vysoce nebezpečných virových nákaz zvířat a člověka. Řeší národní a mezinárodní projekty a spolupracuje s předními světovými virologickými pracovišti.
 
Činnost laboratoře je úzce propojena s Laboratoří arbovirologie Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.
 
 
Národní referenční laboratoř pro virové choroby ryb se zabývá, pod vedením Ing. Tomáše Veselého, CSc., zejména těmi nemocemi, které jsou na seznamu nákaz a ohrožují produkci ryb a následně obchod s nimi.
 
 
Součástí oddělení je laboratoř a experimentální zvířetník s vysokou mírou biologického zabezpečení (BSL-3+)
 
 
Pracovníci oddělení se podílí na výuce a vedení pre- a postgraduálních studentů
 
  • Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  • Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně