Výzkum Jak a na čem pracujeme? Týmy Poznejte naše lidi Aktuality Co se děje Fotogalerie Udělejte si obrázek Spolupráce Spojte se s námi Kontakty Adresy, emaily, telefony…
Výzkum Výzkum
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Publikace Články publikované během projektu FIT
Patenty a vynálezy Patenty podané během projektu FIT
Týmy Týmy
Farmakologie a imunoterapie PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
Virologie doc.RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Chemie a Toxikologie RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Biotechnologie a imunologie UPOL Prof. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.
Aktuality Aktuality
International Symposium - Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology International Symposium​“Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology”took place on 27.5.2019 at Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic
Fotogalerie Fotogalerie
VÚVeL ústav a laboratoře Prostory pro naše vědce
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Fotky z událostí Konference, semináře, návštěvy...
Nacházíte se zde:

Tým farmakologie a imunoterapie

  • Rekombinantní vakcíny a adjuvans
  • Nanotechnologie a biotechnologie
  • Charakterizace nanočástic a biopolymerů
  • In vitro imunologické modely a pokročilé animální modely


Oddělení farmakologie a imunoterapie řídí PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. Oddělení se zabývá vývojem rekombinantních vakcín a adjuvans. Výzkum je založen na dlouholeté spolupráci s předními českými výzkumnými organizacemi (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Palackého Olomouc, Fyzikální ústav AV ČR), zahraničními univerzitami (Imperial College, King´s College London, Velká Británie) a českými farmaceutickými firmami (Bioveta a. s.).
 
Výsledkem této spolupráce jsou mimo publikace ve špičkových vědeckých časopisech také udělené patenty na nová molekulární adjuvans, nanoliposomální nosiče vakcín a také nově vyvíjená rekombinantní vakcína proti borelióze pro veterinární použití. Pracoviště se zabývá přípravou, charakterizací a aplikací nových biokompatibilních nanomateriálů pro konstrukci rekombinantních a DNA vakcín, cílených terapeutik (antivirotika, cytostatika) a kontrastních látek pro celotělní zobrazování.
 
V popředí výzkumného zájmu je vývoj systémů pro neinvazivní vakcinace (např. mukózní sublinguální vakcinace). Tyto postupy představují jeden z nejmodernějších trendů ve vývoji bezpečných a vysoce účinných vakcín pro veterinární a humánní aplikace. O projekt vývoje těchto systémů projevila zájem významná zahraniční pracoviště a byly připraveny společné výzkumné projekty.
 
Ve spolupráci s oddělením Virologie je jedním z nových cílů také vývoj farmak a rekombinantních markerových vakcín proti Aujeszkyho chorobě, kterou se od volně žijící přemnožené černé zvěře mohou nakazit zejména lovečtí psi a prasata v zemědělských chovech. Ve spolupráci s oddělením chemie a toxikologie probíhá také testování bezpečnosti a biokompatibility nových nanomateriálů v rámci nového projektu Centrum excelence pro nanotoxikologii, CENATOX. V případě získání nového projektu v rámci OP VaVpI na dobudování přístrojové infrastruktury vznikne ve VÚVeL špičkové pracoviště pro oblast nanofarmakologie, nanotoxikologie a imunoterapie.