Výzkum Jak a na čem pracujeme? Týmy Poznejte naše lidi Aktuality Co se děje Fotogalerie Udělejte si obrázek Spolupráce Spojte se s námi Kontakty Adresy, emaily, telefony…
Výzkum Výzkum
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Publikace Články publikované během projektu FIT
Patenty a vynálezy Patenty podané během projektu FIT
Týmy Týmy
Farmakologie a imunoterapie PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
Virologie doc.RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Chemie a Toxikologie RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Biotechnologie a imunologie UPOL Prof. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.
Aktuality Aktuality
International Symposium - Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology International Symposium​“Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology”took place on 27.5.2019 at Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic
Fotogalerie Fotogalerie
VÚVeL ústav a laboratoře Prostory pro naše vědce
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Fotky z událostí Konference, semináře, návštěvy...
Nacházíte se zde:

Chemie a Toxikologie

RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
  • Analytická a medicinální chemie
  • Lipidomika
  • Pokročilé toxikologické analýzy


Oddělení chemie a toxikologie se pod vedením RNDr. Miroslava Machaly, CSc. zaměřuje na chemickou analýzu komplexních směsí aromatických látek v životním prostředí a potravním řetězci s využitím moderních analytických metod.
 
Současně se věnuje studiu mechanismů toxicity organických cizorodých látek (polycyklických aromatických uhlovodíků, persistentních organických polutantů jako např. dioxinů a polychlorovaných bifenylů a polárních aromatických sloučenin), se zaměřením na mechanismy chemické karcinogeneze a endokrinní disrupce, jak na úrovni molekulárně biologické a biochemické (změny genové exprese, poškození DNA a postgenotoxické odpovědi, intracelulární signální transdukce, efekty v plasmatické membráně, komplexní lipidomické analýzy), tak také na úrovni buněčných populací (modulace buněčného cyklu, proliferace, apoptózy a diferenciace; intercelulární komunikace, adheze buněk a buněčné transformace). Praktickými výstupy jsou data využívaná Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin a WHO pro hodnocení rizika chemických kontaminantů životního prostředí a potravin.