Výzkum Jak a na čem pracujeme? Týmy Poznejte naše lidi Aktuality Co se děje Fotogalerie Udělejte si obrázek Spolupráce Spojte se s námi Kontakty Adresy, emaily, telefony…
Výzkum Výzkum
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Publikace Články publikované během projektu FIT
Patenty a vynálezy Patenty podané během projektu FIT
Týmy Týmy
Farmakologie a imunoterapie PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.
Virologie doc.RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Chemie a Toxikologie RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Biotechnologie a imunologie UPOL Prof. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.
Aktuality Aktuality
International Symposium - Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology International Symposium​“Innovative Health Care Technologies in Chemistry and Virology”took place on 27.5.2019 at Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic
Fotogalerie Fotogalerie
VÚVeL ústav a laboratoře Prostory pro naše vědce
Laboratorní přístroje Přístroje pořízené z Evropského fondu pro regionální rozvoj. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495
Fotky z událostí Konference, semináře, návštěvy...
Nacházíte se zde:

Týmy


V rámci projektu FIT se spojily tři hlavní skupiny vědců - Virologie pod vedením Dr. Daniela Růžka, Farmakologie a Imunoterapie, Chemie a Toxikologiepod vedením Dr. Miroslava Machaly, a dále jedna podskupina pod vedením Dr. Milan Raška.

 

Hlavní oblasti výzkumu:

  • Moderní systémy cílení léků
  • Biokompatibilní nanomateriály
  • Vývoj proteinových a DNA/RNA vakcín
  • Antivirální chemoterapeutika a antikancerotika
  • Pokročilé animální modely a in vivo zobrazovací metody
  • Nanotoxikologie virů, nanomateriálů a nanočástic


 

   Andrew David Miller je profesorem organické chemie a chemické biologie a je předním odborníkem ve studiu a využití molekulárních mechanismů v biologii. Cílem jeho akademického výzkumu je návrh a tvorba pokročilých léčebných a diagnostických postupů, které jsou zaměřené na medicínské potřeby při terapii chronických onemocnění (jako je rakovina, cukrovka, některá infekční onemocnění a léčba bolesti). V letech 1990–2010 byl prof. Miller členem akademického týmu Oddělení chemie Imperial College London (UK), kde v roce 1998 založil Centrum genové terapie Imperial College (GTC) a v roce 2002 se stal profesorem organické chemie a chemické biologie. V letech 2010–2017 byl hostujícím profesorem na King's College London, kde rozvíjel svou profestní způsobilost, v níž propojil akademickou a komerční sféru jako “academic entrepreneur”. Od roku 2017 začal pracovat na částečný úvazek ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (VRI) v Brně, kde je ředitelem a klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem (KFS) pro projekt OPVVV FIT.


Od roku 2020 působí prof. Miller jako univerzitní profesor na Mendelově univerzitě v Brně. Kromě toho v současné době zastává řadu dalších profesorských pozic na předních univerzitách po celém světě, včetně Šanghajské univerzity Jiaotong (SJTU) (Šanghaj, Čína) a Nagoja University (MeiDai) (Nagoya, Japonsko). V současnosti prof. Miller rozděluje svůj profesní čas mezi prací v České republice a prací ve Velké Británii nebo jinde ve světě podle měnících se požadavků na výzkum, výuku a / nebo komercializaci.

Prof. Miller dosud publikoval více než 250 vědeckých prací v impaktovaných časopisech, knižních kapitol a podobně, včetně spoluautorství nejméně 27 patentů a patentových přihlášek. Je také hlavním autorem první učebnice chemické biologie („Essentials of Chemical Biology “) vydané v srpnu 2008 John Wiley & Sons. Očekává se, že druhé vydání této učebnice bude k dispozici v roce 2021. V roce 2020 prof. Miller spoluzaložil KP Therapeutics (Evropa) s řadou přesných terapeutických přístupů (PTA) v oblasti výzkumu a vývoje pro diagnostiku a léčbu chronických onemocnění. Všechny tyto PTA pocházejí z toho nejlepší osobní a společné akademické výzkumné práce Prof Millera za poslední dvě desetiletí, zahrnující výdaje na výzkum ve výši nejméně 30 milionů GBP.